Ympäristö

Tämä neuvontaosio sopii sekä tavanomaisille että luomuviljelijöille


Ekojärjestelmät, ympäristökorvaus ja ehdollisuus antavat raamit toimenpiteille, joilla viljelijä tekee tulosta omalla tilalla. Ympäristön ja tilan talouden kannalta on tarkoituksen mukaista saada tuotantopanoksista paras mahdollinen hyöty. 

Maan multavuuden hoito ja kasvukunnon parantaminen ovat minun neuvontani kulmakiviä. Luonnossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää. Yhteen asiaan keskittyminen ei anna hyviä tuloksia. 

Peltomaan laatutesti 

Minulla on pitkä kokemus testin tekemisestä ja olin testin kehittämisvaiheessa testin koekäyttäjä. Peltoa pitää tutkia pintaa syvemmältä. Kuka tahansa osaa kuopan kaivaa, mutta sen perusteella tehtävä kasvukunnon arviointi vaatii kokemusta ja näkemystä. 

Maan ravinnetasapaino ja rakenne

Yhteistyö Tuomas Mattilan kanssa on tuonut minulle uusia keinoja ymmärtää maan rakennetta ja viljavuutta. Maan kemiallisilla ja fysikaalisilla ominaisuuksilla on yllättävän paljon yhteisiä tekijöitä. Tuomaksen kehittämillä työkaluilla olen saanut selityksen niille havainnoille, joita pellolla olin havainnut. Jukka Rajalan ja Tumas Mattilan Maaneuvokoulutus antoi lisää eväitä laskurin käyttöön ja tulkintaan. 

Viljavuusnäytteiden pohjalta lasketulla kationinvaihtokyvyllä sekä näytteiden ravinnemäärillä ja ravinnesuhteilla on mahdollista tunnistaa, mistä ongelmat pellolla johtuvat. Tuomaksen kehittämät työkalut ovat minulle avaimia maanrakenteen ymmärtämiseen ja parantamiseen.

Linkki sivulle, josta löytyy laskuri ja ohjeet: Kationinvaihtokapasiteetin laskuri

Ravinnetaseet ja lannoitusvaikutus

Opiskeluaikoina tutustuin ravinnetaselaskentaan ja sen perusteisiin. Asia tuntui silloin 90-luvulla uudelta ja kiinnostavalta asialta. Ravinteiden kallistuminen ja ympäristö näkökulmat ovat nostaneet maan viljavuuden ja ravinnekierron merkitystä entisestään.

Olen tehdyt taulukkolaskelmapohjan biologisen typensidonnan laskemisesta ja lannoitusvaikutuksen arvioimisesta viljelykierron seuraaville kasveille. Olen käyttänyt sitä koulutuksissa ja tilatasolla osoittaakseni viljelykierron lannoitusvaikutusta ja mitkä tekijät vaikuttavat lannoitusvaikutuksen määrään.

Kasvustokäynnit

Oleellinen osa neuvontaa on kasvustokäynnit, missä havainnoidaan tilannetta pellolla. Patenttiratkaisuja ei ole olemassa, vaan jokaisen lohkon / kasvin / viljelytoimenpiteen osalta pitää aina tehdä omat havainnot ja johtopäätökset.

Henkilökohtaista valmennusta

Näen itseni mielellään henkilökohtaisena valmentajana, joka käy vuoropuhelua viljelijän kanssa ja auttaa tukijärjestelmään ja viljelyyn liittyvissä asioissa. Olen joustava työaikojen suhteen ja minut saa kiinni myös virka-aikojen ulkopuolella.