Ympäristö

Tämä neuvontaosio sopii sekä tavanomaisille että luomuviljelijöille


Ympäristökorvaus ja täydentävät ehdot antavat raamit toimenpiteille, joilla viljelijä tekee tulosta omalla tilalla. Ympäristön ja tilan talouden kannalta on tarkoituksen mukaista saada tuotantopanoksista paras mahdollinen hyöty. 

Maan multavuuden hoito ja kasvukunnon parantaminen ovat minun neuvonnan kulmakiviä. Luonnossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää. Yhteen asiaan keskittyminen ei anna hyviä tuloksia. Alla on pieni kuvaus niistä työkaluista, joita olen käyttänyt kokonaiskuvan saamiseksi.

Peltomaan laatutesti 

Minulla on pitkä kokemus testin tekemisestä ja olin testin kehittämisvaiheessa testin koekäyttäjä.
Ympäristökorvaukseen sitoutuneilta viljelijöiltä edellytetään laatutestin itsearviointi lomakkeen täyttämistä jokaiselta yli 0,5 ha peruslohkolta 3. sitoumusvuoden loppuun mennessä. Itsearviointi lomake on tulossa sähköisessä muodossa Vipu-palveluun.

Kuvaus testistä ja ohjeet löytyvät linkistä:                   Peltomaan laatutesti

Maan ravinnetasapaino ja rakenne

Yhteistyö Tuomas Mattilan kanssa on tuonut minulle uusia keinoja ymmärtää maan rakennetta ja viljavuutta. Maan kemiallisilla ja fysikaalisilla ominaisuuksilla on yllättävän paljon yhteisiä tekijöitä. Tuomaksen kehittämillä työkaluilla olen saanut selityksen niille havainnoille, joita  pellolla olin havainnut.

Viljavuusnäytteiden pohjalta lasketulla kationinvaihtokykyllä ja näytteiden ravinnesuhteilla on mahdollista tunnistaa, mistä ongelmat pellolla johtuvat. Tuomaksen tekemä havainnointilomake on myös kätevä työkalu kasvukunnon arvioimisessa. Tuomaksen tekemät työkalut ovat minulle avaimia maanrakenteen ja ravinnehuollon ymmartämiseen ja parantamiseen.

lomake 2014 maan rakenne.pdf
kationitasapaino 2014.xls

Ravinnetaseet ja lannoitusvaikutus

Opiskeluaikoina tutustuin ravinnetaselaskentaan ja sen perusteisiin. Asia tuntui silloin 90-luvulla uudelta ja kiinnostavalta asialta. Ravinteiden kallistuminen ja ympäristö näkökulmat ovat nostaneet maan viljavuuden ja ravinnekierron merkitystä entisestään.

Olen tehdyt taulukkolaskelmapohjan biologisen typensidonnan laskemisesta ja lannoitusvaikutuksen arvioimisesta seuraaville kasveille. Olen käyttänyt sitä koulutuksissa ja tilatasolla osoittaakseni viljelykierron lannoitusvaikutusta ja mitkä tekijät vaikuttavat lannoitusvaikutuksen määrään.

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi.xls

Kasvustokäynnit

Oleellinen osa neuvontaa on kasvustokäynnit, missä havinnoidaan tilannetta pellolla. Patenttiratkaisuja ei ole olemassa, vaan jokaisen lohkon / kasvin / viljelytoimenpiteen osalta pitää aina tehdä omat havainnot ja johtopäätökset.

Henkilökohtainen valmennus

Näen itseni mielellään henkilökohtaisena valmentajana, joka käy vuoropuhelua viljelijän kanssa ja auttaa tukijärjestelmään ja viljelyyn liittyvissä asioissa.


Sivuja joilla maan rakenteesta ja hoidosta kiinnostuneiden kannattaa poiketa

Tuomas Mattilan yrityksen sivut: luonnonkoneisto.fi 
Tuomas Mattilan maatilan sivut: kilpiantila.net

Juuso Joonan yrityksen sivut: tyynelanmaanparannus.fi
Juuso Joonan maatilan sivut: tyynelantila.fi