Luomu

Osaamiseni luomuviljelyyn olen hankkinut viljelemällä ja työskentelemällä luomukasvinviljelytilalla 20 vuotta. Teoriaa olen opiskellut käymällä kaksi pitkää ja muutaman lyhyemmän luomukurssin Helsingin Yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Mikkelissä. Viimeksi olen osallistunut Maaneuvokoulutukseen.

Hyvä Sadon koe 2012
Minulla oli 10 vuoden kokemus luomuneuvojana ennen kuin aloin yksityiseksi neuvojaksi. Minulla on kokemusta luomuneuvonnan kehityspäällikkönä ja luomukasvintuotannon erikoisasiantuntijana sekä useiden luomuperuskurssien ja luentojen pitäjänä. Olen ollut myös Ruokaviraston valtuuttama luomutarkastaja.


Luomutiloille tarjoan asiantuntemustani valmentajana ja suunnitelmien tekijänä. 

Luomusuunnitelma

Uuden Luomuasetuksen 2022 jälkeen luomusuunnitelmaan on tullut uusia vaatimuksia. Olin uusia luomutuotantoehtoja valmistelevan työryhmän puheenjohtaja kasvintuotannon osalta. Puheenjohtajana perehdyin hyvin syvällisesti luomuasetuksen vaatimuksiin ja tiedän, mitä luomusuunnitelmassa pitää olla.

Luomutarkastuksia ei tarvitse jännittää, kunhan pitää dokumentit ajan tasalla. Neuvo-neuvonta antaa mahdollisuuden käydä ammattilaisen kanssa läpi tarkastuksessa käytävät asiakirjat ennen luomutarkastusta. Luomutarkastus laskutetaan tuntien mukaan, joten on tärkeää, että dokumentointi on selkeää, eikä tarkastajan aika mene tietojen etsimiseen tai laskemiseen.

Varastokirjanpito

Varastokirjanpidossa kirjataan kaikki tilalle tulevat tuotteet ja tilalta poistuvat tuotteet. Jotta kirjanpito pysyy ajan tasalla myös tilalla syntyneet ja tilalla käytetyt tuotteet merkitään kirjanpitoon. Luomuasetus edellyttää massatasetta. Se tarkoittaa, että myös hävikit ja sivuvirrat merkitään kirjanpitoon.

Varastokirjanpito voidaan toteuttaa monella tavalla. Minulla on erilaisia versioita varastokirjanpidosta. Tärkeintä on, että tarkastaja saa siitä riittävät tiedot tarkastusta varten, eikä hänen tarvitse käyttää laskutettavaa aikaa tietojen etsimiseen tai oikeellisuuden tarkastamiseen.
Jos haluat tehdä omalle tilalle uuden luomuasetuksen vaatimukset täyttävän luomusuunnitelman, niin ota yhteyttä. Minulla on valmiina suunnitelmapohja, jossa on otettu huomioon kaikki uuden asetuksen vaatimukset. 

Luomuviljely

5 000 kg/ha on luomussa mahdollista
Luomutilan tavoitteena pitää olla vähintään tavanomainen keskisato. Rikkatilanne pitää olla hallinnassa ja maan viljavuus kunnossa. Olen ympäristö osiossa kuvannut työkaluja, joilla voin auttaa maan viljavuuden eli sadontuottokyvyn arvioinnissa ja parantamisessa. Viljavuuden hoito on minulle mieluinen aihe ja olen siihen paneutunut kunnolla, onhan se ravinnehuollon perusta.

Rikkojen hallinnasta minulla on kokemusta ja näkemystä erilaisiin olosuhteisiin. Mekaanisesta muokkauksesta olen siirtänyt neuvonnassa painopistettä enemmän rikkakasvien varjostukseen ja ennakoivaan torjuntaan.