Luomu

Osaamiseni luomuviljelyyn olen hankkinut viljelemällä ja työskentelemällä luomukasvinviljelytilalla 20 vuotta. Teoriaa olen opiskellyt  käymällä kaksi pitkää ja muutaman lyhyemmän luomukurssin Helsingin Yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Mikkelissä.

Hyvä Sadon koe 2012
Minulla oli 10 vuoden kokemus luomuneuvojana ennen kuin aloin yksityiseksi neuvojaksi. Minulla on kokemusta luomuneuvonnan kehityspäällikkönä ja luomukasvintuotannon erikoisasiantuntijana sekä useiden luomuperuskurssien ja luentojen pitäjänä. Hyvä Sadon kokeissa kipparoimani luomutiimi pärjäsi mainiosti. Materiaalisivulta löytyy linkit oppaisiin ja aineistoihin, joita olen luomun osalta ollut kirjoittamassa. Tällä hetkellä olen myös Eviran valtuuttama luomutarkastaja.


Luomutiloille tarjoan asiantuntemustani valmentajana ja suunnitelmien tekijänä. 


Luomusuunnitelma

Minimivaatimusten sijaan suosittelen tekemään käsikirjan, miten omalla tilalla tuotantoehtoja noudatetaan ja miten on varauduttu yllätyksiin. Viljelykierto, lannoitus- ja kasvinviljelysuunnitelma kannatta tehdä heti alusta asti yhdeksi kokonaisuudeksi. Jos haluat "luomusuunnitelman" sijasta tehdä omalle tilalle kunnon kuvauksen tilan toimintatavasta ja miten tilalla on varauduttu yllättäviinkin tilanteisiin, niin ota yhteyttä.Luomuviljely

5 000-6 000 kg/ha on luomussa mahdollista
Luomutilan tavoitteena pitää olla vähintään tavanomainen keskisato. Rikkatilanne pitää olla hallinnassa ja maan viljavuus kunnossa. Olen ympäristö osiossa kuvannut työkaluja, joilla voin auttaa maan viljavuuden eli sadontuottokyvyn arvioinnissa ja parantamisessa. Viljavuuden hoito on minulle mieluinen aihe ja olen siihen paneutunut kunnolla, onhan se ravinnehuollon perusta.

Rikkojen hallinnasta minulla on kokemusta ja näkemystä erilaisiin olosuhteisiin. Mekaanisesta muokkauksesta olen siirtänyt neuvonnassa painopistettä enemmän varjostukseen ja ennakoivaan torjuntaan.

Viljelyohjeet

Viljelyohjeet eri kasveille löytyvät materiaali sivulta. Ohjeet ovat aina yleisluontoisia, joten kasvustokäynneillä voidaan etsiä kullekin lohkolle / kasville / viljelykalustolle sopivat menetelmät.

Luomutarkastuksiin varautuminen

Luomutarkastuksia ei tarvitse jännittää, kunhan pitää dokumentit ajantasalla. Neuvo 2020 antaa mahdollisuuden käydä ammattilaisen kanssa läpi tarkastuksessa käytävät asiakirjat ennen luomutarkastusta. 

Esimerkki luomukasvinviljelysuunnitelmasta viljelykierrolle. 

Tarkoituksena on kuvata joka vuosi tehtävät rutiinitoimenpiteet ja miten toimitaan, jos niillä ei saada riittävää tehoa tai varsinaisen viljelykasvin viljely ei onnistu toivotulla tavalla.Esimerkki kirjauksista varastokirjanpitoon 

Varastokirjanpito voidaan toteuttaa monella tavalla. Alla on yksinkertainen ja selkeä tapa tehdä kirjauksia.
Esimerkki tuotteiden vastaanoton kuvauksesta 

Vastaanoton kuvaus on lisätty vaatimuksiin, koska viljelijät eivät aina tarkistaneet, oliko heille toimitetujen siemensäkkien vakuustodistuksessa merkintä luomusertifioinnista. Hyvä tapa on ottaa kännykällä valokuva vakuustodistuksesta, joka sitten esitetään luomutarkastuksessa, tällöin säkki jää ehjäksi, kun vakuustodistusta ei leikata irti.