CAP 27

CAP asetukset ovat valmistumassa


Tarvitsetko apua uusiin ehtoihin tutustumisessa?

Olen läheltä seurannut CAP valmistelua koko prosessin ajan. Yhdistyneet Luomutuottajat ry:n asiamiehenä olen jatkuvasti seurannut valmistelua ja laatinut lausuntoja. Tietoa CAP valmistelusta saat Yhdistyneet Luomutuottajat ry:n kotisivulta 

Varaa aika Teams-palaverille

Uusi tukijärjestelmä tuo paljon uutta, vaikka suuri osa toimenpiteistä on nimenä tuttuja. Kaikista tavoitteista huolimatta tukijärjestelmä ei ole yksinkertainen. Luomutiloille se tuottaa aivan uusia haasteita ja vaatii tarkkuutta, ettet tee vääriä valintoja. Tukihakemuksen kasvikoodin valinnalla on aikaisempaa suurempi taloudellinen merkitys. Myös myyntikasvivaatimusta on tiukennettu, lisäksi myyntikasveiksi kelpaavia kasveja on vähennetty. Enää seoskasvustot eivät täytä myyntikasvivaatimusta.

Luomutilojen näkökulmasta olen koostanut tiivistelmän tärkeimmistä kohdista uudessa Tukijärjestelmässä. Tarvittaessa voimme mennä hyvinkin yksityiskohtaisiin asioihin, jos ne ovat tilakohtaisesti tärkeitä. Parissa tunnissa saat kokonaiskuvan siitä, mitä muutoksia uusi CAP tuo sinun omalle tilallesi. Tarvittaessa voimme jatkaa uusilla palavereilla ja käydä hyvinkin yksityiskohtaisesti muutoksia läpi. 

Katetuottolaskelmat

Kiinnostaako Luomun kannattavuus suhteessa tavanomaiseen tuotantoon. Olen tehnyt Exceliin simulointityökalun, jolla voi katetuottolaskelman avulla verrata eri tavanomaisen ja luomutuotannon välillä. Se soveltuu myös eri kasvien katetuottojen vertailuun. Katetuottolaskelmassa otetaan huomioon satotuotot, tuet ja muuttuvat kustannukset. 

Uusi Cap tuo isoja muutoksia mitä kasvikoodia kannattaa käyttää. Esimerkiksi luonnonhoitonurmista luomutiloja sakotetaan noin 205 euroa hehtaari. Uusiin ehtoihin kannattaa tutustua huolella ja käyttää asiantuntijaa apuna niihin perehtymisessä. Katetuottolaskurin avulla voidaan selkeästi osoittaa eri vaihtoehtojen järkevyys tilakohtaisesti. Pelkkä tuki ei kerro kaikkea. Vertailussa pitää huomioida myös eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset.


 

Kassavirtalaskelma eli maksuvalmiuden seuranta 


Maksuvalmiuden varmistaminen on muuttunut haasteellisemmaksi. Tukien maksuaikataulujen muutos voi aiheuttaa monelle tilalle kassakriisin. Perinteisesti maksuvalmiutta on seurattu kirjanpidon kautta. Maataloudessa kirjaukset kulkevat yleensä sen verran verkkaisesti, että kirjanpidon kautta ei saa reaaliaikaista seurantaa aikaiseksi.  

Olen tehnyt työkalun rahavirtojen suunnitteluun ja seurantaan. Tiliotteiden perusteella tehtävä kassavirran seuranta on yksinkertaista. Kassavirtalaskelmaan tarvitsee tehdä vain itselleen tilikohtaisen budjetoinnin ja aloittaa seurannan. Tiliotteelta voi sitten helposti tarkastaa vastasiko budjetointi toteutumaa. Maatalouden kassanhallinnassa pitää huomioida myös yksityistalous, koska varojen siirto yksityistalouden ja yrityksen välillä on yleensä jatkuvaa ja usein suunnittelematonta.  Olen saanut hyvää palautetta taulukkolaskelma pohjasta ja voin opastaa sen käyttöönotossa.