CAP 21

Tälle sivulle kokoan tietoa ja omia huomioita tulevasta tukijärjestelmästä. 

Vielä ei ole varmaa tietoa millainen lopullinen tukijärjestelmä tulee olemaan. Tällä sivulla kerrotaan ja kommentoidaan eri lähteistä saatua tietoa ja yritetään myös vaikuttaa tulevaan CAP-järjestelmään.


Järjestelmän rakenne muuttuu tulosperusteiseksi. EU asettaa tavoitteet jäsenmaille ja kukin jäsenmaa tekee oman esityksen siitä, miten EU:n asettamat tavoitteet aiotaan saavuttaa. Suomen esitys on toimitettava EU:lle 2019 vuoden loppuun mennessä. Tulevan talven aikana Suomen pitää valmistella  oman esityksen sisältö joka sitten lähetetään EU:n arvioitavaksi. Suomen esitys hyväksytään sen jälkeen, kun EU on arvioinut toteutuvatko asetetut tavoitteet Suomen esittämillä toimenpiteillä.

Ilmasto- ja ympäristöasioihin pitää koko tukipotista kohdistua 40 %. 

Kannustava järjestelmä I-pilariin
Suorien tukien viherryttämisvaatimus poistuu ja sen tilalle tulisi Ekojärjestelmä. Se olisi tiloille vapaaehtoinen ja se voisi olla kannusteperusteinen eli hyvistä teoista palkittaisiin.

Kustannusperusteiset korvaukset II-pilariin
Nykyisestä ympäristökorvauksesta kaikkia tiloja koskevat vaatimukset siirtyisivät kaikille tiloille pakolliseen järjestelmään ja Uusiin sitoumuksiin jäisivät tiloille vapaaehtoiset toimenpiteet. Korvaus olisi näistä toimenpiteistä kustannusperusteinen, kuten nykyisinkin.

Kaikille pakolliset toimenpiteet 
Täydentävät ehdot jää käsitteenä pois. Tilalle tulee uusi ehdollisuuden järjestelmä, jonka toimenpiteiden noudattaminen on kaikkien tukien maksamisen ehtona. Tämä kaikille tiloille pakollinen osio pitää sisällään nykyiset täydentävät ehdot ja sen lisäksi osia viherryttämisen ja ympäristötuen ehdoista. Tähän osioon EU on ehdottanut esimerkiksi turvepeltojen muokkauskieltoa ja kaikille pelloille paljaan maaperän kieltoa talven osalta.

Hallitus ei haluaisi ottaa käyttöön kannusteperusteista Ekojärjestelmää. Sen mielestä nykyistä ympäristötukea vastaava kustannusperusteinen tukijärjestelmä olisi yksinkertaisempi ja parempi vaihtoehto Suomelle.

Minusta Ekojärjestelmä olisi erinomainen lisä kustannusperusteisten toimenpiteiden lisäksi. Esimerkiksi luomutuotannossa käytettävät ilmastoon -ja maaperään positiivisesti vaikuttavat  toimenpiteet sopisivat oikein hyvin kannustavalle puolelle. 


Tukioikeudet poistuvat 
Kaikille iloinen asia olisi tukioikeusjärjestelmästä luopuminen. Esityksessä tukioikeudet lakkautetaan uuteen järjestelmään siirryttäessä.