Reijo Käki
AMK-agrologi

Olen pellon ekosysteemiin ja luomutuotantoon erikoistunut AMK-agrologi. Minulla on erittäin laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten luomutilojen neuvonnasta ja luomukoulutusten järjestämisestä. Erityisesti olen perehtynyt luomukasvinviljelytilojen kehittämiseen sekä maan viljavuuden hoitoon ja parantamiseen.

Neuvo 2020-palvelut

Neuvo 2020 on maatilojen neuvontajärjestelmä, jossa tila voi hyödyntää maksutonta neuvontaa 10 000 euron edestä. Minulla on oikeudet seuraaviin neuvontaosioihin:

- ympäristö
- luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto


Ympäristö osioon kuuluvat esim. ympäristökorvauksen ehdot, täydentävät ehdot, pellon biologiset ja kemialliset ominaisuudet, maan rakenne, ravinnetalous, ilmastomuutoksen hillintä sekä innovaationeuvonta. 

Luomu osiossa voidaan tehdä laskelmia luomuun siirtymisestä käydä läpi tuotanto- ja sitoumusehtoja ja miten luomutuotanto onnistuu pellolla ja toimistossa. 

Etäyhteydellä tapahtuva neuvonta on yleistynyt ja mahdollistaa neuvontatapahtumat koko maahan. Minulla on käytössä Teams sovellus.