Katetuottolaskelma

Luomuviljelyn siirtyminen on taloudellisesti järkevä toimenpide. Katetuottolaskelmien avulla voit tilakohtaisesti arvioida luomuviljelyyn siirtymisen kannattavuutta. Laskelma on vapaasti muokattavissa ja sillä voidaan laskea tilakohtaisesti luomutuotantoon siirtymisen kannattavuutta.


Lähetä minulle säköposti, niin laitan paluupostissa excel-pohjan.

Alla esimerkkilaskelma luomuun siirtymisen kannattavuudesta 100 ha viljatilalla Maaseudun Tulevaisuudessa 19.2.2018 ilmoitettujen ostohintojen perusteella.
Kasvipeitteisyysprosentti on esimerkki tilalla 80 %. Laskelma on laskettu oletuksella, että käytetään viljoilla omaa lisäysaineistoa. 

Ensimmäisenä luomuun siirtymisvuonna satotaso tippuu, jos ei käytetä luomulannoitteita. Satotason tippuminen ei ole katastrofi katetuottolaskelman mukaan. Myös muuttuvat kustannukset tippuvat lähes puoleen. Eli satotuotot ovat lähes samalla tasolla ja luomutuki tulee parantaa katetuottoa. Laskelmassa on oletettu, että tila on saanut luvan käyttää omia siemeniä lisäysaineistona. Luomusiemenen käyttä lisäisi muuttuvia kustannuksia ja silloin olisi edullisempaa siirtyä luomuun ensin osalla pelloista, jolloin ensimmäisenä vuonna tuotetaan vain seuraavien vuosien luomulisäysaineisto. Ensimmäisen siirtymävuoden tavoite on tuottaa lisäysaineistoa seuraaville vuosille ja aloittaa typensitojakasvien käyttö. Yksivuotisilla kasveilla voidaan luomussa käyttää sv1 vuoden satoa lisäysaineistona. Monivuotisista nurmista voidaan käyttää vasta toisen siirtymävuoden satoa lisäysaineistona. Nurmet kannattaisi perustaa jo tavanomaisena vuonna, jolloin pääsisi pienemmällä siemenkustannuksella.

Toisena siirtymävuotena viljelykierrossa painotetaan palkoviljoihin. Luomukotieläintilat voivat käyttää sv 2 palkoviljoja tietyin edellytyksin luomueläinten rehuna, eikä tavanomaisen härkäpavun hinta ole oleellisesti alempi. Härkäpavun lannoitusvaikutus on lähes nurmien luokkaa. 
Kolmantena vuonna saadaan ensimmäinen luomusato. Luomuviljan hinnat on Maaseudun Tulevaisuudessa kerrottuja viljojen ostohintoja. Luomuhintataso mahdollistaa tällä hetkellä täydennyslannoitteiden käytön ja tilakohtaisesti kannattaa laskea tuotos-panos suhde. Karjanlannan lisäksi on olemassa teollisia luomulannoitteita, joita voidaan käyttää kylvökoneissa kemiallisten lannoitteiden tavoin. Nurmien muuttuvat kustannukset jäävät oleellisesti pienemmäksi, jos hyödyntää nurmia oman lisäysaineiston tuottamisessa. Samoin kerääjäkasvien käytöstä jää enemmän isännän tilipussiin.

Hyväkuntoisilla lohkoilla ja oikein suunnitellulla viljelykierrolla on täysin mahdollista tavoitella ja saada tavanomaista keskisatoa vastaava sato viljoilla.
Uusia luomusitoumuksia voi tänäkin vuonna hakea. Hakemus tehdään kahdessa osassa Ely-Keskukseen. Hakemus luomuvalvontaan on jätettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Haku kannattaa tehdä hyvissä ajoin huhtikuussa, jotta alkutarkastukset saadaan tehtyä ennen päätukihakua. Luomukorvauksen hakuaika on sama kuin päätukihaussa eli kesäkuun puoliväli. 

Uusilta luomuviljelijöiltä vaaditaan, että viiden päivän luomukoulutus on suoritettu ennen sitoumuksen tekoa. Todella suuri muutos aikaisempaan käytäntöön on, ettei vuokrasopimusten tarvitse olla koko sitoumuskauden pituisia. Lyhyemmätkin vuokrasopimukset saadaan luomukorvauksen piiriin.Kassavirtalaskelma eli maksuvalmiuden seuranta 


Maksuvalmiuden varmistaminen on muuttunut haasteellisemmaksi. Tukien maksuaikataulujen muutos on aiheuttanut monelle tilalle kassakriisin. Perinteisesti maksuvalmiutta on seurattu kirjanpidon kautta. Maataloudessa kirjaukset kulkevat yleensä sen verran verkkaisesti, että kirjanpidon kautta ei saa reaaliaikaista seurantaa aikaiseksi.  

Tiliotteiden perusteella tehtävä kassavirran seuranta on yksinkertaista. Kassavirtalaskelmaan tarvitsee tehdä vain itselleen tilikohtaisen budjetoinnin ja aloittaa seurannan. Tiliotteelta voi sitten helposti tarkastaa vastasiko budjetointi toteutumaa. Maatalouden kassanhallinnassa pitää huomioida myös yksityistalous, koska varojen siirto yksityistalouden ja yrityksen välillä on yleensä jatkuvaa ja usein suunnittelematonta.  Olen saanut hyvää palautetta taulukkolaskelma pohjasta ja voin opastaa sen käyttöön otossa. 

Kassavirta-ja-katetuotto esitys.pdf