Materiaaleja

Olen ollut mukana tekemässä seuraavia julkaisuja:

Luomutilan valkuaiskasviopas,  2007
Mallasohran viljelyopas, 2012, VYR
Rypsin ja rapsin viljelyopas, 2012, VYR

Opetusvideo rypsin viljelystä: Kestävä maa

Kiinnostaako luomuviljely?

Alla on linkki laskentapohjaan, jolla voi arvioida luomuun siirtymisen kannattavuutta. Muuta laskelmassa olevat tiedot oman tilan tiedoiksi ja arvio sadon hinta suunnittelu ajanjaksolle.

Katelaskelmapohja luomuun siirtymisestä 2016

Työkalu maksuvalmiuden suunnitteluun

Alla linkki kassavirtalaskelmaan, jossa kassavirran seuranta tehdään kirjanpidon sijasta tiliotteista. Tiliotteiden käyttö mahdollistaa jatkuvan reaaliaikaisen seurannan. Tiliotteelta voi helposti tarkistaa vastasiko budjetointi toteutumaa. Maatalouden kassanhallinnassa pitää huomioida myös yksityistalous, koska varojen siirto yksityistalouden ja maatalousyrityksen välillä on yleensä jatkuvaa ja suunnittelematonta.

Kassavirtalaskelma